Zvaniet mums:
+37127221144 Zane (Teika, Jugla) +37122382265 Daina (Vālodzes)
Rakstiet mums:
walker_sm@inbox.lv
 • Cienījamie vecāki, aktuāla informācija!
  05.06.2015

 • Izlaidums 05.06.2015.
  04.06.2015

 • 1.jūnijs - starptautiskā bērnu diena!
  30.05.2015

  1.jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

  materiāls no mkrezekne.lv

   1.jūnijā visā pasaulē plaši tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas aizsākumi ir meklējami 1925. gadā Ženēvā, kur norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmā Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena tika atzīmēta 1950. gadā, kā diena, kas īpašu svētku veidā veltīta speciāli bērniem. Kopš tā laika Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija daudzās pasaules valstīs, un šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena.

  Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam ikviena iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja personai ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību.

  Pievienojoties un ratificējot ANO Konvenciju par bērna tiesībām, Latvijas valsts uzņēmās nodrošināt ne tikai visas konvencijā noteiktās bērna tiesības, bet arī izveidot efektīvus nacionālos tiesību aizsardzības mehānismus (administratīvos, tiesu u.c.), kurus izmantojot, tiek nodrošināta bērnu tiesību aizsardzība.

  Saskaņā ar konvenciju, kā arī Bērnu tiesību aizsardzības likumu pirmās personas, kas nodrošina bērna un viņa tiesību aizsardzību, ir bērna vecāki vai aizbildņi. Tās ir personas, kas ir tiešā un ciešā saskarē ar bērnu ikdienā un kuras bērns parasti uzklausa un uztver kā paraugu. Šīs personas ir galvenās, kurām rūp bērna intereses, attīstība un labklājība un kurām ir pienākums iesaistīties bērnu tiesību aizsardzības mehānisma īstenošanā.

  Latvijas normatīvie akti nosaka, ka bērna tiesības un intereses attiecībās ar vecākiem un aizbildņiem aizstāv bāriņtiesa. Nozieguma izdarīšanas gadījumā, kad tiek apdraudēta bērna dzīvība, veselība, bērna tiesību aizskāruma novēršanu īsteno policija, prokuratūra, tiesa. Savukārt par to, lai bērnam tiktu nodrošinātas tiesības uz sociālo nodrošinājumu, atbild gan valsts, gan pašvaldību iestādes, piemēram, pašvaldību sociālie dienesti

  Nenoliedzami, ka Latvijā pastāv dažādas problēmas bērnu tiesību aizsardzībā, bet nozīmīgākais ir tas, ka šīs problēmas ir pamanītas un tiek meklēti risinājumi. Šobrīd uzmanība tiek vērsta uz problēmām, kas saistītas ar bērnu traumatismu un bērnu atstāšanu novārtā bez uzraudzības. Tādēļ likumdošanā ir pieņemti bargāki sodi attiecībā pret vecākiem. Bieži izskan viedoklis, ka valstī nav pietiekami daudz speciālistu, kas spētu veikt ģimeņu uzraudzību attiecīgajā problēmā. Valsts un pašvaldību iestādes un organizācijas cenšas īstenot programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai.

  Gadījumā, ja esiet pamanījuši kādu bērnu tiesību pārkāpumu vai aizskārumu, Jums ir ne tikai tiesības, bet obligāts pienākums paziņot par to bērnu tiesību aizsardzības institūcijai.

 • Izlaidums 05.06.2015.
  28.05.2015

 • Dzejolis par bērnudārzu izlaidumā
  27.05.2015