Zvaniet mums:
+37127221144 Zane (Teika, Jugla) +37122382265 Daina (Vālodzes)
Rakstiet mums:
walker_sm@inbox.lv

Par bērnudārzu

Mūsu reģistrācijas numurs 40103257762

Licences № 4301802761

2018. gadā bērnudārzam "Karlson" apritēja 20 gadi.

"Karlson" ir trīs labiekārtoti un skaisti bērnudārzi:

Apes iela 3A, Rīga (Teika)

Lazdu 2, Vālodzes, Stopiņu novads

Brīvības gatve 393, Rīga

Tālrunis 27221144

Visi  trīs "Karlson" bērnudārzi atbilst Latvijas republikas Ministru kabineta noteikumiem.

 

Katrai grupiņai ir dots savs nosaukums, tās mums Apes ielā ir 4 grupiņas:

trijās grupiņās mācību valoda ir latviešu:

Pūcītes, Mazulīši, Zvaigznītes.

vienā grupiņā mācību valoda ir krievu:

Saulītes.

Katrai grupai ir sava rotaļu istaba, guļamistaba, ģerbtuve, tualete un pastaigu laukums.

Bērni ēd atsevišķā, plašā un gaišā ēdamistabā.

"Karlson" bērnudārzos pie privātiem pedagogiem iespējams apgūt angļu valodu, dejošanu un dziedāšanu labas akustikas mūzikas nodarbībību zālē. Krieviski runājošiem mazulīšiem ir iespēja apgūt latviešu valodu pie profesionāla pedagoga.

Mācību un audzināšanas process notiek atbilstoši bērnu vecumam un individuālajām īpatnībām.

Pirmsskolas izglītības iestāde Karlson strādā pēc pirmsskolas izglītības vispārējās un  mazākumtautību programmām, kuras licenzētas Izglītības un zinātnes ministrijā. Katru bērnu iestādes darbinieki uztver, kā vērtību, neatkarīgu brīvu, unikālo personību. Tāpēc ir izveidota prieka atmosfēra starp pirmsskolas skolotāju un katru bērnu. PII galvenais mērķis: veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamas zināšanas, prasmes un attieksmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolas izglītības iestāde Karlson saglabā nacionālas kultūras vērtības, mākslu, tradīcijas, veido bērnos izpratni par piederību Latvijas valstij, latviešu tautas tradīcijām, svētkiem. Audzinām bērnos mīlestību pret latviešu valodu, vēlmi runāt latviski, tajā paša laikā veicinātu bērnu integrāciju Latvijas vidē.

Iestādes grupās ir izveidota atbilstoša attīstoša vide, kas veicina bērnu intelektuālo attīstību, estētisko, kultūras attīstību, attīsta bērniem jaunrades spējas, un veicina pedagoģisko procesu kopumā

Pirmsskolas vecuma bērnu vadošā darbība ir rotaļa. Tāpēc pedagoģiskais process balstās uz rotaļnodarbības bāzes.

Rotaļa – būtiskākā bērnības sastāvdaļa, bērna attīstības un audzināšanas pamatveids, ar kuru bērni vispusīgi izkopj un pilnveido savus fiziskos un garīgos dotumus un dotības. Rotaļa ir daudzfunkcionāla un unikāla, jo tā bērnu māca, pilnveido, attīsta, socializē, izklaidē. Rotaļu var skaitīt kā:

Bērna aktivitāti;

Aktivitāti bērna attīstībai kopveselumā;

Bērna un pieaugušā mijiedarbību.

Sekojiet mums arī te :

https://www.facebook.com/www.karlson.lv

Svarīgi:

Ja bērns ir apslimis vai kāda cita iemesla dēļ neapmeklē bērnudārzu, lūgums par to informēt bērnudārza direktori, vai audzinātājas (zvanot vai sūtot sms), ne vēlāk kā līdz plkst. 9.00.

* Pēc slimošanas, kas ilgst vairāk kā 3 dienas ir nepieciešama ārsta zīme, kas apstiprina, ka bērns ir vesels;

* Katram kavējumam ir nepieciešams attaisnojošs dokuments, t.i. ārsta zīme vai vecāku iesniegums.

* Ja uz bērnudārziņu bērni atnes personīgās rotaļļietas, būsim priecīgi, ja ievērosiet sekojošo:

vienā reizē ņemt līdz ne vairāk kā vienu rotaļlietu;

nodarbību laikā rotaļlietas jānoliek tai paredzētos plauktos vai personīgajā skapītī;

ienesot rotaļlietu grupiņā bērnam ir jābūt gatavam dalīties ar citiem bērniem;

var gadīties, ka kopīgi spēlējoties rotaļlieta var tikt bojāta, (arī mājās spēlējoties bērni mēdz ko salauzt un nozaudēt :) )

* lūgums nedot bērniem līdzi uz bērnudārzu košļājamās gumijas, kā arī nenest saldumus uz bērnudārziņu. Ja bērns vēlas, reizēm varat iedot līdzi saldumus uz dārziņu, tikai pietiekošā daudzumā, lai varētu pacienāt visus grupas bērnus.